Na stromech nám záleží
SAFE TREES
BEZPEČNÉ STROMY

Naše služby

O nás

Naše společnost SAFE TREES, s. r. o., se specializuje na projekční a inženýrskou činnost v oblasti arboristiky, zahradní architektury a technických inventarizací. Naším cílem jsou bezpečné stromy s dlouhodobou perspektivou. Zabýváme se rozsáhlými studiemi stavu mimolesní zeleně, vytváříme znalecké posudky, evidujeme městskou a obecní zeleň a jsme dodavateli oborového softwaru pro správu a analýzu stromů. Při napadení škůdci se snažíme vyhýbat kácení, ale nabízíme speciální systémy ochrany. Věnujeme se rovněž výzkumu, publikační činnosti a pořádáme certifikace a školení v oblasti arboristiky. Náš tým v současné době tvoří 19 odborníků. Pod názvem SAFE TREES – bezpečné stromy působíme na trhu od roku 2004, a navazujeme tak na činnost firmy LIST – Ing. Jaroslav Kolařík založené v roce 1994.

kontakty

Pasporty zeleně

Pasporty zeleně představují pro města a obce základní nástroj pro možnost plánování prací na veřejně přístupných plochách. Naše průzkumy se zaměřují na přítomnost vegetačních i technických prvků na konkrétních parcelách. Přinášíme rovněž analýzu vlastnických vztahů. Provádíme evidenci městské a obecní zeleně, která slouží jako podklad pro kalkulaci související s běžnou údržbou.

více informací

Hodnocení stavu stromů

Jsme odborníky na dendrologické průzkumy a hodnocení provozní bezpečnosti stromů. Hodnocení stavu stromů nabízíme ve více úrovních – od vizuálního průzkumu až po pokročilé využívání diagnostických metod. Hodnocení stravu stromů skýtá možnost plánování péče o stromy v mimolesním prostředí a představuje nástroj pro řešení správy majetku, díky němuž lze předejít škodám.

více informací

Speciální ochrana zeleně

Intenzivně pracujeme na vývoji systémové ochrany mimolesní zeleně. V praxi využíváme speciální aplikace šetrnější k životnímu prostředí. Jako první v ČR aplikujeme zkušenosti se systémovou ochranou mimolesní zeleně z USA. Nové možnosti vidíme v injektáži stromů a dalších formách managementu chorob a škůdců.

více informací

Přístrojová diagnostika stromů

Máme bohaté zkušenosti s poskytováním speciálních průzkumů stability stromů za pomoci diagnostických přístrojů. Nabízíme tahové zkoušky a akustickou tomografii stromů. Služby v oblasti přístrojové diagnostiky stromů poskytujeme od roku 1996 – tedy nejdéle v České republice.

více informací