Na stromech nám záleží
Oborový software
Anglická verze stránky

StromyPodKontrolou.cz

Oborový portál StromyPodKontrolou.cz obsahuje detailní informace o více než milionu stromů, které rostou mimo les. Přináší nejrozsáhlejší know-how v oboru arboristiky a nabízí rozsáhlé možnosti správy a sdílení těchto dat.

Běžně se k údajům na webu www.stromypodkontrolou.cz dostanou pouze vlastníci dat. Aktuálně databázi využívají více než tři tisíce registrovaných uživatelů. Společnost SAFE TREES však umožňuje vlastníkům dat sdílet přístup k datům na portálu i široké veřejnosti. Díky naší společnosti tak zákazníci dostávají zdarma mocný nástroj pro komunikaci s občany ohledně otázek týkajících se stavu životního prostředí.

Oborový portál www.StromyPodKontrolou.cz patří k základním nástrojům evropských profesionálních arboristů. Obsah portálu zahrnuje evidenci a správu návrhů na ošetření stromů, evidenci doprovodných organismů na stromech, informace o realizovaných přístrojových testech i speciální aplikace. Nechybí ani oceňování stromů. Portál je aktuálně přeložen do 12 světových jazyků.

Minimální systémové požadavky:

Aktualizované verze prohlížečů Chrome, Edge, Firefox

Geografická omezení

Bez omezení. Funkcionalita specifická pro konkrétní země nemusí být k dispozici pro všechny uživatele (agenda kácení, žádosti o kácení).

Dostupnost

Zdarma

Přejít na Stromy pod kontrolou Podmínky užívání

Aplikace pro sběr dat

Komerční využívání portálu www.stromypodkontrolou.cz umožňuje klientská aplikace pro tablety se systémem Android a iOS. Aplikace funguje offline a lze ji bezplatně stáhnout z oficiálního obchodu Google Play a App Store. Následné publikování sbíraných dat na oborovém portálu je možné po zakoupení kreditu.

Minimální systémové požadavky verze pro Android

Tablet s úhlopříčkou alespoň 9,7 palce s OS Android verze 4.4 nebo vyšší

Minimální systémové požadavky verze pro iOS

Libovolný tablet Apple iPad s verzí systému 13 nebo vyšší

Geografická omezení

Bez omezení

Dostupnost

Stažení a používání aplikace je zdarma. Export dat, tiskové sestavy a zveřejnění dat je možné po uvolnění formou odečtení placeného kreditu. Při prvním uvolnění stromu nebo stromové skupiny se odečítají 2 jednotky kreditu. Při opakovaném uvolnění stromu nebo stromové skupiny se odečítá 1 jednotka kreditu. Cena 1 jednotky kreditu je 25 Kč bez DPH.

Stáhnout aplikaci pro Android Stáhnout aplikaci pro iOS Podmínky užívání

Mobilní klient k Stromům pod kontrolou

Mobilní klient k portálu www.stromypodkontrolou.cz usnaďnuje prohlížení a správu dat o stromech v terénu (kontrola provedených ošetření, pořizování nových fotografií, označování pokácených stromů a další). Aplikace funguje interaktivně - provedené změny jsou okamžitě viditelné na portálu.

Minimální systémové požadavky

Tablet nebo telefon s OS Android verze 4.0.3 nebo vyšší

Geografická omezení

Bez omezení

Dostupnost

Zdarma

Stáhnout aplikaci pro Android Podmínky užívání

TreeCheck Pro

Software TreeCheck PRO je nástrojem určeným pro městskou správu a plánovaní. Využívá informace o rozlohách, typu a stavu zelené infrastruktury. Uživateli nabízí nový pohled na město z hlediska ekosystémové služby. Ta je v tomto produktu kalkulovaná a prezentovaná. Kvantifikovaná je schopnost zeleně ochlazovat v době vegetačního období okolní prostředí díky procesům stínění a evapotranspirace (výparu vody).

Nástroj pracuje s informacemi z pasportu zeleně a dendrologického průzkumu měst doplněnými o analýzu leteckých snímků s pomocí neuronové sítě. Toto vše nabízí možnost aplikovat vědecké poznatky pro účinné vytváření městského prostředí s cílem snižovat přehřívání v letních měsících a snižovat tak rizika vyplývající z městského tepelného ostrova.

Analýza probíhá na základě kalkulačního aparátu, vyvinutého v projektu LIFE TreeCheck.

Minimální systémové požadavky

Aktualizované verze prohlížečů Chrome, Edge, Firefox

Geografická omezení

Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko

Přejít na TreeCheck Pro Ceník Podmínky užívání

Oborový software

Jsme vůdčím dodavatelem oborového softwaru pro správu a analýzu stavu mimolesních stromů. Na těchto aktivitách spolupracujeme se státními a neziskovými organizacemi.

Vyvíjíme a podporujeme:

Oborový software

Díky dlouhodobému vývoji oborového softwaru má společnost SAFE TREES k dispozici nástroje pro sběr a management dat o stromech v mimolesním prostředí, které bezplatně dává k dispozici i svým zákazníkům. Oborový software nám na základě zjištěného stavu stromů umožňuje navrhovat odpovídající pěstební zásahy a dlouhodobě udržovat veškerá data aktuální.

Data na portálu dokážeme využít pro celou řadu dalších operací:

  • oceňování stromů
  • evidence doprovodných organismů (dřevní houby, xylobiontní hmyz)
  • kontrolní režim bezpečnostních vazeb apod

V oblasti oborového softwaru mimolesních dřevin obstaráváme správu dat a zároveň patříme ke stěžejním dodavatelům poskytujícím analýzu stavu stromů. Výsledky naší práce se promítají do portálů www.ceskycertifikovanyarborista.cz a www.arboristickestandardy.cz.

Naše služby