Na stromech nám záleží
Oborový software

StromyPodKontrolou.cz

Oborový portál StromyPodKontrolou.cz obsahuje detailní informace o více než milionu stromů, které rostou mimo les. Přináší nejrozsáhlejší know-how v oboru arboristiky a nabízí rozsáhlé možnosti správy a sdílení těchto dat.

Běžně se k údajům na webu www.stromypodkontrolou.cz dostanou pouze vlastníci dat. Aktuálně databázi využívají více než tři tisíce registrovaných uživatelů. Společnost SAFE TREES však umožňuje vlastníkům dat sdílet přístup k datům na portálu i široké veřejnosti. Díky naší společnosti tak zákazníci dostávají zdarma mocný nástroj pro komunikaci s občany ohledně otázek týkajících se stavu životního prostředí.

Oborový portál www.StromyPodKontrolou.cz patří k základním nástrojům evropských profesionálních arboristů. Obsah portálu zahrnuje evidenci a správu návrhů na ošetření stromů, evidenci doprovodných organismů na stromech, informace o realizovaných přístrojových testech i speciální aplikace. Nechybí ani oceňování stromů. Portál je aktuálně přeložen do 12 světových jazyků.

zjistit více

Aplikace pro sběr dat

Komerční využívání portálu www.stromypodkontrolou.cz umožňuje klientská aplikace pro tablety se systémem Android. Aplikaci lze bezplatně stáhnout z oficiálního obchodu GooglePlay. Následné publikování sbíraných dat na oborovém portálu je možné po zakoupení kreditu.

stáhnout aplikaci

Oborový software

Jsme vůdčím dodavatelem oborového softwaru pro správu a analýzu stavu mimolesních stromů. Na těchto aktivitách spolupracujeme se státními a neziskovými organizacemi.

Vyvíjíme a podporujeme:

Oborový software

Díky dlouhodobému vývoji oborového softwaru má společnost SAFE TREES k dispozici nástroje pro sběr a management dat o stromech v mimolesním prostředí, které bezplatně dává k dispozici i svým zákazníkům. Oborový software nám na základě zjištěného stavu stromů umožňuje navrhovat odpovídající pěstební zásahy a dlouhodobě udržovat veškerá data aktuální.

Data na portálu dokážeme využít pro celou řadu dalších operací:

  • oceňování stromů
  • evidence doprovodných organismů (dřevní houby, xylobiontní hmyz)
  • kontrolní režim bezpečnostních vazeb apod

V oblasti oborového softwaru mimolesních dřevin obstaráváme správu dat a zároveň patříme ke stěžejním dodavatelům poskytujícím analýzu stavu stromů. Výsledky naší práce se promítají do portálů www.ceskycertifikovanyarborista.cz a www.arboristickestandardy.cz.

Naše služby