Na stromech nám záleží
Vývoj a výzkum

Standardy péče o přírodu a krajinu

Podíleli jsme se na řadě oborových norem pro jednotlivé oblasti péče o mimolesní zeleň. Společnost SAFE TREES stála v čele vývoje jednoho z nejdůležitějších projektů aktuální arboristiky s názvem Standardy péče o přírodu a krajinu. Program zaštiťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Oborové normy pro konkrétní oblasti jsou volně šiřitelné. Aktuální oborové standardy zahrnujeme do všech služeb, které klientům poskytujeme. Obstaráváme také přednáškovou a vzdělávací činnost, která souvisí s aplikováním standardů v praxi. Standardy péče o přírodu a krajinu (AOPK ČR) lze nalézt na stránkách:

standardy.nature.cz

Technologické postupy v arboristice

Vedle oborových standardů, které náleží do portfolia Standardů péče o krajinu a přírodu (AOPK ČR), existuje v arboristice řada dalších významných témat. Společnost SAFE TREES se těmto oblastem věnuje a pro Český svaz ochránců přírody připravuje novinky v rámci projektu Technologické postupy v arboristice. Nové standardy lze nalézt na:

www.arboristickestandardy.cz

Ceníky arboristických prací

Naše společnost SAFE TREES se rovněž podílí na zpracování ceníků všech technologií, které oborové standardy (SPPK a TPA) definují. Ve spolupráci s ÚRS Praha, a.s. sestavujeme projektové ceny arboristických aplikací. Ty se následně stávají základním nástrojem při zpracování projektů a vytváření ceníků, jež se bezprostředně týkají arboristických činností.

Publikační činnost

Naše výstupy z výzkumných projektů a zkušenosti s využíváním profesionálních aplikací průběžně publikujeme v řadě odborných článků a metodických příruček. Metodické příručky, zpracovávané k jednotlivým titulům oborových standardů, lze zakoupit na stránkách:

www.arboristickaakademie.cz

Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les

Jsme garantem vývoje metodiky oceňování dřevin dle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Metodiku lze využít zejména k výpočtu výše kompenzační újmy při kácení dřevin a při poškození dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. (v platném znění). Jako bezplatný nástroj ji využívají zejména orgány ochrany přírody. Výsledky metodiky oceňování dřevin se průběžně promítají do portálu:

www.stromypodkontrolou.cz

Samostatně se lze s metodikou seznámit na stránkách AOPK ČR:

ocenovanidrevin.nature.cz

Veteran Tree Certification

Jsme partnerem projektu vývoje certifikačního programu VetCert určeného pro specialisty, kteří se zabývají hodnocením a péčí o senescentní stromy. Společnost SAFE TREES je součástí týmu a na tomto úkolu spolupracuje se všemi zainteresovanými profesionálními arboristy z České republiky a dále kooperuje se skupinou ze sedmi evropských zemí. Projekt bude ukončen v roce 2019.

S projektem se můžete seznámit na stránkách:

www.vetcert.eu

Certifikace a školení

Naši lidé tvoří součást týmu lektorů u mezinárodních i národních certifikačních programů. Informace o přednáškách, na nichž se odborně podílíme, jsou k dispozici na stránkách:

www.arboristickaakademie.cz www.ceskycertifikovanyarborista.cz

Vývoj a výzkum – Centrum aplikovaného výzkumu

Naše společnost SAFE TREES funguje jako jedno z hlavních výzkumných a vývojových center v oblasti péče o mimolesní zeleň.

V oblasti péče o mimolesní zeleň působíme na celorepublikové i mezinárodní úrovni. Věnujeme se zejména výzkumu biomechaniky stromů, kvantifikaci ekologických benefitů a podílíme se na vývoji oborových standardů.

Stáli jsme v čele vývoje jednoho z nejdůležitějších projektů aktuální arboristiky – Standardů péče o přírodu a krajinu, spolupracujeme na projektu Technologické postupy v arboristice, přispíváme ke zpracování ceníků všech oborových technologií. Máme za sebou úspěšnou publikační činnost, působíme jako lektoři certifikačních programů a pořádáme odborná školení.

Naše služby