Na stromech nám záleží
Vývoj a výzkum

Standardy péče o přírodu a krajinu

Podíleli jsme se na řadě oborových norem pro jednotlivé oblasti péče o mimolesní zeleň. Společnost SAFE TREES stála v čele vývoje jednoho z nejdůležitějších projektů aktuální arboristiky s názvem Standardy péče o přírodu a krajinu. Program zaštiťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Oborové normy pro konkrétní oblasti jsou volně šiřitelné. Aktuální oborové standardy zahrnujeme do všech služeb, které klientům poskytujeme. Obstaráváme také přednáškovou a vzdělávací činnost, která souvisí s aplikováním standardů v praxi. Standardy péče o přírodu a krajinu (AOPK ČR) lze nalézt na stránkách:

standardy.nature.cz

Technologické postupy v arboristice

Vedle oborových standardů, které náleží do portfolia Standardů péče o krajinu a přírodu (AOPK ČR), existuje v arboristice řada dalších významných témat. Společnost SAFE TREES se těmto oblastem věnuje a pro Český svaz ochránců přírody připravuje novinky v rámci projektu Technologické postupy v arboristice. Nové standardy lze nalézt na:

www.arboristickestandardy.cz

Ceníky arboristických prací

Naše společnost SAFE TREES se rovněž podílí na zpracování ceníků všech technologií, které oborové standardy (SPPK a TPA) definují. Ve spolupráci s ÚRS Praha, a.s. sestavujeme projektové ceny arboristických aplikací. Ty se následně stávají základním nástrojem při zpracování projektů a vytváření ceníků, jež se bezprostředně týkají arboristických činností.

Publikační činnost

Naše výstupy z výzkumných projektů a zkušenosti s využíváním profesionálních aplikací průběžně publikujeme v řadě odborných článků a metodických příruček. Metodické příručky, zpracovávané k jednotlivým titulům oborových standardů, lze zakoupit na stránkách:

www.arboristickaakademie.cz

Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les

Jsme garantem vývoje metodiky oceňování dřevin dle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Metodiku lze využít zejména k výpočtu výše kompenzační újmy při kácení dřevin a při poškození dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. (v platném znění). Jako bezplatný nástroj ji využívají zejména orgány ochrany přírody. Výsledky metodiky oceňování dřevin se průběžně promítají do portálu:

www.stromypodkontrolou.cz

Samostatně se lze s metodikou seznámit na stránkách AOPK ČR:

ocenovanidrevin.nature.cz

Veteran Tree Certification

Jsme partnerem projektu vývoje certifikačního programu VetCert určeného pro specialisty, kteří se zabývají hodnocením a péčí o senescentní stromy. Společnost SAFE TREES je součástí týmu a na tomto úkolu spolupracuje se všemi zainteresovanými profesionálními arboristy z České republiky a dále kooperuje se skupinou ze sedmi evropských zemí. Projekt bude ukončen v roce 2019.

S projektem se můžete seznámit na stránkách:

www.vetcert.eu

Certifikace a školení

Naši lidé tvoří součást týmu lektorů u mezinárodních i národních certifikačních programů. Informace o přednáškách, na nichž se odborně podílíme, jsou k dispozici na stránkách:

www.arboristickaakademie.cz www.ceskycertifikovanyarborista.cz

Vývoj a výzkum – Centrum aplikovaného výzkumu

Naše společnost SAFE TREES funguje jako jedno z hlavních výzkumných a vývojových center v oblasti péče o mimolesní zeleň.

V oblasti péče o mimolesní zeleň působíme na celorepublikové i mezinárodní úrovni. Věnujeme se zejména výzkumu biomechaniky stromů, kvantifikaci ekologických benefitů a podílíme se na vývoji oborových standardů.

Stáli jsme v čele vývoje jednoho z nejdůležitějších projektů aktuální arboristiky – Standardů péče o přírodu a krajinu, spolupracujeme na projektu Technologické postupy v arboristice, přispíváme ke zpracování ceníků všech oborových technologií. Máme za sebou úspěšnou publikační činnost, působíme jako lektoři certifikačních programů a pořádáme odborná školení.

LIFE Tree Check

Jsme partnerem mezinárodního projektu LIFE Tree Check zaměřeného na řešení problematiky tepelného ostrova ve městech. Cílem projektu LIFE Tree Check je pomoci městům střední Evropy posílit zelenou infrastrukturu, aby mohla v době stále častějších vln veder účinně čelit přehřívání a chránit své obyvatele před riziky sucha.

Společně s dalšími partnery společnost Safe Trees vyvíjí softwarový nástroj Tree Check Pro určený pro odborné pracovníky měst, který slouží ke kvalitnímu plánování veřejných prostranství a efektivnímu použití zelené infrastruktury. Projekt bude ukončen v roce 2022.

https://www.lifetreecheck.eu

Naše služby