Na stromech nám záleží
Pasporty zeleně

Pasporty zeleně

Provádíme evidenci městské a obecní zeleně, která slouží jako podklad pro kalkulaci běžné údržby (sekání trávníků, sběr listí apod.).

Pasporty zeleně představují pro města a obce základní nástroj pro možnost plánování prací na veřejně přístupných plochách. Naše průzkumy se zaměřují na přítomnost vegetačních i technických prvků na konkrétních parcelách. Přinášíme rovněž analýzu vlastnických vztahů.

Data zpracováváme v rámci databázového systému GIS a klientům umožňujeme i bezplatné využívání portálu www.stromypodkontrolou.cz. Zde publikujeme výsledné informace o stavu zeleně, které mohou využívat vlastníci a autorizovaní správci.

Naše služby