Na stromech nám záleží
Speciální ochrana zeleně

Injektáže stromů

Místo klasických postřiků dáváme při systémové ochraně stromů přednost aplikaci ochranných preparátů formou mikro- a makroinjektáže skýtajících celou řadu výhod. Patří k nim např. prodloužená funkčnost ochrany stromů a minimální ovlivnění okolního prostředí. Systémová ochrana injektáží je šetrnější a zároveň odpovídá požadavkům na ochranu zdraví osob. Máme rozsáhlé zkušenosti s ochranou významných stromů proti celé řadě patogenních organismů, které kolonizují asimilační aparát stromů (např. klíněnka jírovcová, padlí apod.) a fyziologicky funkční části kmene (grafióza jilmu, chřadnutí jasanů apod.).

Management jmelí

Používáme speciální aplikaci u stromů napadených jmelím (Viscum album), které představuje v některých částech republiky doslova ekologickou katastrofu. U cenných či masivně napadených stromů klasické řešení formou ořezu větví naprosto selhává. Úspěšně se nám podařilo ověřit v praxi funkčnost aplikace fytohormonů, které způsobují selektivní rozpad keříků jmelí bez jakéhokoliv negativního vlivu na hostitelské dřeviny. Postřik na napadené stromy aplikujeme v období vegetačního klidu.

Speciální ochrana zeleně

Intenzivně pracujeme na vývoji systémové ochrany mimolesní zeleně. V praxi využíváme speciální aplikace šetrnější k životnímu prostředí.

Fyziologické funkce dřevin zásadním způsobem narušují patogenní organismy, kterými trpí ve stále větším rozsahu zejména stromy a keře rostoucí v obcích. SAFE TREES nepovažuje za systémové řešení různé formy kácení či radikálního ořezu. Tento přístup považujeme za dlouhodobě neudržitelný. Jako první v ČR proto aplikujeme zkušenosti se systémovou ochranou mimolesní zeleně z USA.

Na vývoji postupů intenzivně pracujeme. Nové možnosti vidíme v injektáži stromů a dalších speciálních formách managementu chorob a škůdců. Úspěšně např. aplikujeme rostlinný postřik u stromů napadených jmelím.

Naše služby