Na stromech nám záleží
Financování a dozory

Žádosti a administrace

Předložíme vám analýzu optimálního zdroje financování pro váš konkrétní projekt a pomůžeme s formulováním žádostí. Připravíme s vámi potřebnou dokumentaci. V případě realizace můžeme nabídnout management, přebírání a evidenci provedených prací i zpracování finálních zpráv. Díky propojení s oborovým portálem www.stromypodkontrolou.cz jsme schopni připravit vám podklady pro zajištění požadované udržitelnosti projektu.

Autorské a technické dozory

Díky dlouholetým zkušenostem se zpracováním oborových standardů mají naši zaměstnanci špičkové předpoklady plnit funkci technického dozoru investora pro širokou škálu arboristických prací. Technické dozory nejčastěji provádíme při výsadbě stromů, realizaci řezů stromů a při přebírání instalovaných bezpečnostních vazeb. Máme k dispozici i odborníky na dozor související s kácením stromů či stavebními činnostmi.

Kontroly bezpečnostních vazeb

Aktuálně největší obecně přístupnou evidenci instalovaných bezpečnostních vazeb přináší oborový portál www.stromypodkontrolou.cz.

Výrobci daných systémů požadují každoroční pravidelné kontroly ze země a v intervalu dvou až pěti let i detailních revizí z lezení. Společnost SAFE TREES provádí oba typy kontrol včetně zanesení výsledků do oborového portálu. Obě kontroly – ze země i z lezení – představují základní nástroje pro profesionální využívání bezpečnostních vazeb.

Financování a dozory

Máme dlouholeté zkušenosti s většinou podpůrných programů, které lze v ČR uplatnit v případě potřeby externího financování rozsáhlejších projektů týkajících se rekonstrukce a péče o mimolesní zeleň. Pomůžeme vám se zpracováním žádostí a zajistíme management i dozorovou činnost při vlastní realizaci.

Externí zdroje financování patří k nejvyhledávanějším nástrojům při péči o zeleň ve městech či obcích.

Naše služby